Invoervak:

Welkom bij mijn Sudoku-oplosser

Deze sudoku-oplosser is gemaakt voor het oplossen van de sudoku's uit Intermediair. Hij werkt zolang de sudoku zonder vooruitproberen is op te lossen. Steeds vaker is dit niet het geval. Je hebt dan backtracking nodig. Het is lastig dit javascript daarmee uit te breiden. Voor de moeilijker sudoku's gebruik ik daarom tegenwoordig het afgelijnde programma KSudoku, een onderdeel van Knoppix. De aangelijnde oplosser waar je nu naar kijkt, laat ik staan om nostalgische redenen. Een aangelijnde oplosser die dezelfde kracht lijkt te hebben als KSudoku is deze. Hoed u inmiddels voor oplossers die beweren alle sudoku's aan te kunnen, maar deze belofte niet waarmaken!

Wil je toch proberen een sudoku op te lossen met het javascript onder deze webbladzijde, voer dan de opgave in in het invoervak, in dezelfde vorm als het voorbeeld. Klik op de knop Oplossen. In het uitvoervak verschijnt de oplossing, of zoveel van de oplossing als zonder vooruitproberen te vinden is. Is de oplossing niet volledig, dan kun je proberen op een handige plaats in de opgave een cijfer toe te voegen. Ontstaat bij Oplossen een correct ingevuld uitvoervak, dan is je sudoku opgelost. Is de oplossing nog niet compleet of tegenstrijdig, probeer dan iets anders. Het is niet al te moeilijk het javascript uit te breiden met automatische controle van het uitvoervak, maar de weg via KSudoku is voor mij op het ogenblik het handigst.

Het voorbeeld in het invoervak is de Sudoku uit Intermediair 51, 18 december 2008. De oplosser krijgt deze sudoku niet opgelost.Uitvoervak:
  • De Engelstalige Wikipedia bevat een interessant artikel over alle aspecten van Sudoku-puzzels.
  • Hier is een Nederlandse webstek, die alle Sudoku's uit het krantje Spits verzamelt.
  • In Spits verschijnen van tijd tot tijd Sudoku's met vier extra grijze vlakken, de zogeheten Sudoku 13 vlakken. Deze worden opgelost middels de knop Sudoku13. De Sudoku's in de zaterdag-NRC zijn ook van deze soort. Overigens betreur ik het ten zeerste dat de NRC zijn intellectuelen aanzet tot het zelf oplossen van puzzels die veel beter aan een computer kunnen worden overgelaten. Met de knoppen hieronder kunnen enkele voorbeelden worden opgeroepen.
  • Spits kent ook Sudoku's waarbij de middelpunten van de negen blokken samen een tiende blok vormen, de Sudoku Middenstip. Deze zijn op te lossen met de knop Sudoku10. Dit type heb ik overigens slechts beperkt uitgeprobeerd.
  • Naar mijn Introductiepagina met gastenboek.

Voorbeelden gewone Sudoku

Klikken op de knop vult het invoervak met de betreffende Sudoku.


Voorbeelden Sudoku13

Voorbeelden uit de zaterdag-NRC. De knoppen vullen het invoervak met de Sudoku van de aangegeven datum. Oplossen met de knop Sudoku13. Er is ook een voorbeeld uit Spits.


Voorbeeld Sudoku10

Voorbeeld van een Sudoku middenstip, geïnspireerd door Spits.


Nu je je Sudoku's door de computer kunt laten oplossen, houd je een heleboel tijd over. Die kun je gebruiken om een boek te lezen. Bijvoorbeeld het boek Magische vierkanten, Van Lo-Shu tot sudoku van Arno van den Essen. Via het boek kwam ik op www.cwi.nl/~aeb/games/sudoku/index.html, een webstek met tal van methoden voor het handmatig oplossen van sudoku's.